Uppsnappat - från nära håll vid psykisk sjukdom

Om du inte lämnar pappa så föraktar jag dig! Ett samtal med Agneta Trygg

October 05, 2023 SNAPH Season 1 Episode 3
Om du inte lämnar pappa så föraktar jag dig! Ett samtal med Agneta Trygg
Uppsnappat - från nära håll vid psykisk sjukdom
More Info
Uppsnappat - från nära håll vid psykisk sjukdom
Om du inte lämnar pappa så föraktar jag dig! Ett samtal med Agneta Trygg
Oct 05, 2023 Season 1 Episode 3
SNAPH

Agneta Trygg och hennes man Hans levde, utåt sätt, det perfekta familjelivet i en villa på Djursholm ,där man  både ofta och frikostigt gästade en stor vänskapskrets . Trots parets stora sociala kontaktnät var det dock få som förstod vad som höll på att ske bakom den putsade fasaden.  Hans hade under åren utvecklat ett alkoholberoende som påverkade familjen till den grad att han slutligen stod inför ett smärtsamt men oundvikligt ultimatum. Till familjens stora besvikelse var det alkoholen som vann. 

Efter att Agnetas man gick bort i sviterna efter sitt långvariga alkoholmissbruk startade hon och dottern Olivia Trygga barnen, en stiftelse som stöttar barn och unga 7-25 år som lever i eller har växt upp i en familj där någon har problem med missbruk.

Programledare
Mikael Nylander, anhörigkonsulent i Danderyds kommun och kommunikatör i nätverket Stockholms nätverk aktion psykisk hälsa (SNAPH).
https://snaph.se/

Show Notes

Agneta Trygg och hennes man Hans levde, utåt sätt, det perfekta familjelivet i en villa på Djursholm ,där man  både ofta och frikostigt gästade en stor vänskapskrets . Trots parets stora sociala kontaktnät var det dock få som förstod vad som höll på att ske bakom den putsade fasaden.  Hans hade under åren utvecklat ett alkoholberoende som påverkade familjen till den grad att han slutligen stod inför ett smärtsamt men oundvikligt ultimatum. Till familjens stora besvikelse var det alkoholen som vann. 

Efter att Agnetas man gick bort i sviterna efter sitt långvariga alkoholmissbruk startade hon och dottern Olivia Trygga barnen, en stiftelse som stöttar barn och unga 7-25 år som lever i eller har växt upp i en familj där någon har problem med missbruk.

Programledare
Mikael Nylander, anhörigkonsulent i Danderyds kommun och kommunikatör i nätverket Stockholms nätverk aktion psykisk hälsa (SNAPH).
https://snaph.se/